top of page

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Çevreye yapılan her yatırım ve her duyarlı davranış, ülkemizin ve dünyanın geleceğine atılabilecek en önemli adımdır.

Amacımız, günümüzün ihtiyaçlarını karşılarken, çevre duyarlılığını ÇİNKOM genelinde yaygınlaştırmaktır.

- Firma olarak tüm faaliyetlerimiz ile ekolojik dengeye zarar vermemek,
- İlgili tarafların çevre bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak
- Atıkları doğru yöntemler kullanılarak bertaraf etmek,
- Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak,
- Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü tedbiri almak,
- Bu doğrultuda çalışanlarımızın Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği bilincini geliştirmek,

- Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki Çevre mevzuatlarına uymak,

ÇEVREYİ KORUMAK, YARINI KURMAKTIR

ipeklogo.png
çinkomlogo.png
ipeksaray.png
ipekarlogo.png
turkmex.png
bottom of page